WHITE COWS FOUNDATION

Waarom alleen meisjes?

In oktober 2016 heeft WCF samen met KWDT het pilot project geëvalueerd. Gezamenlijk is besloten dat het White Cows Education Programme zal inhouden dat vanaf 1 januari 2017 alleen meisjes in aanmerking komen. De reden hiervan is gelegen in het feit dat meisjes als eerste uitvallen als er onvoldoende middelen zijn om alle kinderen van een huishouden naar school te laten gaan. Verder worden meisjes (vooral als ze iets ouder zijn) thuis gehouden om huishoudelijk werk te doen. Meisjes hebben dus minder kansen dan jongens.  Dit leidt ertoe dat zij later alleen nog laag opgeleid, laag betaald werk kunnen doen. Omdat ze dan niet voldoende inkomsten kunnen genereren voor hun eigen kinderen, zal de cyclus zich blijven herhalen.

HOE?

Meisjes vanaf 10 jaar

De (ideale) leeftijd van de kandidaat dient rond de 10 a 12 jaar te zijn bij aanvang van opname in het WCF programma. Wil goed onderwijs de cyclus van armoede kunnen doorbreken – niet alleen voor de meisjes zelf, maar ook voor hun toekomstige gezinnen de gemeenschap waar zij toe behoren en zelfs het land waarin zij wonen- dan is het essentieel dat zij hun secondary school afmaken. Dit volgt uit het rapport van de Bevolkingsorganisatie van de Verenigde Naties (United Nations Populations Fund) van oktober 2016. Uit het rapport:

Missing out on secondary schooling is particularly critical for the long-term prospects of these children because the global economy (and increasingly local economies as well) places a premium on the skills developed at the secondary school level, meaning that girls are at risk of falling even further behind. Of even greater concern is that the lowest gender parity indices for both primary and secondary school are in those countries where current 10-year olds account for the highest proportions of the population. This relationship is particularly clear for secondary school. Overall, the transition from primary to secondary school will be a particularly perilous period for girls who are 10 today, potentially marking a point where they fall further behind their male peers.’

BEKIJK RAPPORT

Onderwijs voor jonge meisjes leidt tot meer welvaart voor vrouwen, gezinnen en landen

Uit het rapport van de VN blijkt dat meisjes die een kwalitatief goede schoolopleiding volgen, langer wachten met het krijgen van kinderen (geboorteplanning), minder kinderen krijgen (aan geboortebeperking doen) en langer doorwerken in een beter betaalde baan.  Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw in Oeganda ligt nu op 5,5.  Uit het rapport blijkt eveneens dat als geïnvesteerd wordt in 10-jarige meisjes, niet alleen die meisjes een betere toekomst tegemoet gaan; deze investering leidt tot economische welvaart voor het land of de regio waarin deze meisjes wonen.

`Countries that choose to develop policies and institutions to build a 10-year-old girl’s human capital through quality education and access to health information and services stand to realize major economic gains. Those that choose to do little or nothing to tear down barriers standing in the way of a girl’s realizing her full potential will experience significant impediments to economic growth and development. In countries with large or emerging youth populations, investments that empower 10-year-old girls can yield a “demographic dividend,” which not only benefits girls, but can also lead to inclusive, equitable and strong economic growth.`

 ‘The evidence overwhelmingly suggests that policies promoting better health, education and labour-force participation for women—as well as being worthy ends in themselves—can contribute to healthier, better educated and more prosperous families and nations.`